Kerstin Historia 1b – Lektionspass m innehåll/ länkar/uppgifter…

8813

Källkritiska principer - Historia 1b - Google Sites

2 Dispositionsid. 2 Att tolka och granska källor i ett sammanhang sid. 3 Förberedande undervisning sid. 4 Uppgift sid.

Källkritik historia uppgift

  1. Fyrisskolan sjukanmälan
  2. Vad är skillnaden mellan hemodialys och peritonealdialys
  3. Pension login legal and general

Visst faktaurval, att bara presentera den fakta som stödjer den egna saken. Berättande källor: berättelser om vad som har hänt. Kvarlevor: direkta spår eller lämningar av det som har hänt. 4 källkritiska Källkritik historia: Riksarkivets tips för källkritik. ÖVNING - YouTube.

Mitt namn är Petra Johansson och jag arbetar som bibliotekarie på Vägga Gymnasieskola.

Historisk fråga 1 – Källor och källkritik - Learnify

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det.

Källkritik historia uppgift

Uppg 2: Källkritik i historia Plugga SO

jag kommer att bedöma ditt aktiva deltagande och dina muntliga och skriftliga uppgifter enligt lärandematriserna i historia. Historia | Källkritik 7-9 centrala innehållet i historia. Eleverna får filmen Sameblod, vid det andra tllfället får de i uppgift at besvara et antal frågor med hjälp. Läs om källkritik i läroboken: Samband Historia Plus (Fjärde tryckningen) Denna uppgift prövar dina kunskaper gällande historiebruk, (hur olika aktörer använt.

Till dig som är lärare Lektionsförslag i historia, åk 7-9.
Gymkort stockholm

8 Bedömningsaspekter sid. 9 AI -källkritisk uppgift En palett av övningar i källkritik På den här webbplatsen hittar du mina förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för att göra eleverna mer källkritiska. Historia B Ulrika Foss Rudbeck Historisk fråga 1 – Källor och källkritik Detta område innehåller källor och källkritik, samt olika historiesyn. Detta är själva grunden för Historia B. Historikerns uppgift är att tala om ”hur det egentligen var” – men hur går det till i praktiken? Historia är mer av en konstruktion av det förflutna än en rekonstruktion av det, och även om vi har ett enda förflutet så existerar det mängder av historier.

Denna webbplats www.hvistoria.se kommer innehålla material samt instruktioner som är viktiga för denna kurs. Därför är det viktigt att du regelbundet besöker sidorna! UPPGIFT 1 “SLÄKTTRÄD Uppgift v.2 Utvärdering och inledning till arkivkunskap → Uppgift v.48-51 Släktforskning och källkritik Postat den november 28, 2011 av Historia C på METG Åtkomst här Få gratis tillgång till uppdraget Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter Introducera källkritik Lektioner om digital källkritik där eleverna får träna sin förmåga att söka och värdera information från olika källor. Eleverna får bland annat reflektera kring hur det man delar om sig själv i sociala medier blir en del av plattformens innehåll, som även andra än de man tänkt sig kan ta del av. källkritik enklare uppgift Massmedia och källkritik lag och rätt HT 2020 BETYGSGRUNDANDE UPPGIFT: ATT GRANSKA TVÅ KÄLLOR PÅ NÄTET. Inom detta arbetsområde kommer vi att ha föreläsningar, se film, ha diskussioner och läsa texter.
Heimdalsgatan 1

Källkritik historia uppgift

Elevexempel. Kunskapskrav. Förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika Uppgift. Elevexempel.

Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor. En introduktion i historisk metod och källkritik för den historiska teologin man kan bygga an vetenskaplig framställning på denna uppgift.
Bnp paribas nordic
Historisk fråga 1 – Källor och källkritik - Learnify

Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia. Historia Innehåll Syfte sid. 2 Dispositionsid. 2 Att tolka och granska källor i ett sammanhang sid. 3 Förberedande undervisning sid.


Foodora jobba

Källkritik, historiebruk & rasism Forum för levande historia

som heter Arekeologi ex_uppgift. Samernas historia: 2014-10-22: Rule Britannia: 2014-10-22: Slaveriet i USA, nazismen i Tyskland & polisens REVA-arbete i Sverige: 2014-10-22: Källor om den ryska revolutionen: 2014-10-22: Historieanvändning på 1940-talet: 2014-10-22: Ett tal på Vänsterpartiets kongress: 2014-10-22: En skolplansch som källa: 2014-10-22: En flykting år 1943: 2014-10-22 Uppgift i källkritik, behöver en knuff i rätt riktning. (ÅK9) Har en slutuppgift i Historia som handlar om källor och källkritik. Man ska utgå från en forntida väggmålning på en egyptisk grav och svara på några frågor.